زنان،چگونه می توانند در انتقال فرهنگ مقاومتی به نسل آینده تاثیرگذار باشند؟ زنان، چگونه می توانند در مدیریت اقتصادی خانواده ایفای نقش نمایند؟

زنان،چگونه می توانند در انتقال فرهنگ مقاومتی به نسل آینده تاثیرگذار باشند؟ زنان، چگونه می توانند در مدیریت اقتصادی خانواده ایفای نقش نمایند؟

زنان،چگونه می توانند در انتقال فرهنگ مقاومتی به نسل آینده تاثیرگذار باشند؟ زنان، چگونه می توانند در مدیریت اقتصادی خانواده ایفای نقش نمایند؟

مقدمه: دشمنان از ابتدای شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی در جبهه‌های مختلف به مبارزه با ملت مسلمان ایران برخاسته‌اند و هر بار تلاش کرده‌اند تا در برابر آرمان‌ها و ارزش‌های این ملت ایستادگی کنند. اما ملت ایران همواره ثابت کرده است که هیچ‌گاه سر تسلیم در برابر دشمنان و زیاده خواهی‌های آنان خم نخواهد کرد. در این برهه نیز که دشمن فشارهای اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده است ملت، با مقاومت، ایثار و تدبیر از این مرحله نیز گذر کرده و خواب دشمنان را بر آشفته می سازد. شعارهای اقتصادی سال‌های اخیر حاکی از تأکید مقام معظم رهبری بر لزوم برخورداری از نگاهی عمیق در اقتصاد است که اقتصاد مقاومتی را می‌توان به عنوان حلقه واسط این شعارها در نظر گرفت.