ارتقای جایگاه برند در نزد مشتری با 8 اقدام ضروری

ارتقای جایگاه برند در نزد مشتری با 8 اقدام ضروری

ارتقای جایگاه برند در نزد مشتری با 8 اقدام ضروری

در همین راستا و در ادامه به بررسی اقدامات ضروری در این رابطه خواهیم پرداخت.

در یک تعریف ساده و جامع برند به عنوان نماد شرکت محسوب می شود که محصول تولیدی را از موارد مشابه متمایز می سازد. این موضوع بدون تردید برای هر شرکتی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار خواهد بود. با این حال این موضوع تنها زمانی ارزشمند است که از برند قدرتمندی برخوردار باشید. این موضوع به این معنا است که باید نام تجاری تان را به میزان مطلوبی در نزد جامعه هدف خود برجسته سازید.

 

برای مشاهده متن مقاله اینجا را کلیک فرمایید