گلوتن چیست؟

گلوتن چیست؟

گلوتن چیست؟

مقدمه: گلوتن پروتئینی است که در گندم ، جو و چاودار یافت میشود این ماده باعث کـش آمدن خمیر و ترد شدن بافت فرآورده های نهایی میگردد ریشه گلوتن کلمه لاتینی“ گلوتن” به معنای چسب می باشد . گلوتن ترکیبی از دوگلیکوپروتئین بنامهای گلیادین و گلوتنین می باشد که متصل با نشاسته در آندوسپرم بسیاری از غلات علوفه ای حضور دارند .