نان و نانواخانه از طهران تا تهران

نان و نانواخانه از طهران تا تهران

نان و نانواخانه از طهران تا تهران

مقدمه: به روايت متون تاريخي، درعهد صفويه پس از خروج از دروازه هاي شمالي ري، دو روستاي طهران و مهران اولين آبادي هايي بودند كه براي رسيدن به ييلاق هاي كوه پايه البرز به آن ها مي رسيدند . مهران روستاي بزرگتر و طهران روستاي كوچكتر بود.

نویسنده: غلامرضا مظاهری

برای مشاهده متن مقاله لطفاً كليك نماييد.