مقایسه سیلوهای بتنی و فلزی

مقایسه سیلوهای بتنی و فلزی

مقایسه سیلوهای بتنی و فلزی

مقدمه: در تعریف سیلو گفتنی است سیلو یا انبار ذخیره سازی، وظیفه نگهداری گندم طبق شرایطی کاملاً بهداشتی را بعهده دارد و برای جلوگیری از فساد و ذخیره سازی طولانی مدت با عملیاتی مکانیکی و پیچیده گندم های ذخیره شده را در خود جابجا می کند.