معرفی مدیر کل

معرفی مدیر کل

 

عباس ارشدی

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان تهران

سوابق تحصیلی:

کارشناس ارشد حقوق

سوابق کاری :

1-مدیر کل بازرسی و نظارت بر کالا و خدمات استان بوشهر

2-معاون بازرگانی و قائم مقام سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان بوشهر

3-مدیر کل دفتر امور مجامع ، نظارت و هماهنگی امور استانها ، شرکت بازرگانی دولتی ایران

4-عضو هیأت مدیره و معاون اداری و مالی شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه بک

5-معاون اداری و مالی (معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی) سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان کشور

6-رئیس کمیسیون تحول سازمان حمایت از مصرف کنندگان

7-مدیر کل امور اداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

8-قائم مقام مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه یک

9-عضو هیأت مدیره و معاون بازرگانی شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه یک کشور

10-مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان تهران هم اکنون