مدیران ستادی

   
   
   

 

 

معرفی مدیران ستادی اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان تهران

 

--------------------------------------------------------------------------------------

مدیران

 

سمت

نام ونام خانوادگی

  ردیف

جزئیات

 مدیرکل

آقای عباس ارشدی

1

جزئیات

جانشین مدیر کل

آقای

2

جزئیات

 

 

3

جزئیات

 

 

4

جزئیات

    5

حوزه مدیرعامل

جزئیات

مسئول حراست

حسین حمیدی الماسی

1

جزئیات

 

 

2
جزئیات  مدیر مجتمع شهید مدرس

آقای محمد ایقایی

 3
جزئیات

مدیر مجتمع شهید امین زاده

آقای اسماعیل تمن 4

جزئیات

مدیر غله جنوب شرق استان تهران شهرستا های  ورامین

آقای مهران اعلا رحیمی

5

جزئیات

مدیر آزمایشگاه و کنترل کیفی

آقای وحید حمدا...زاده

6

جزئیات

مدیر روابط عمومی

آقای حسن خانبگی 7
جزئیات  

 

8

جزئیات

مدیر واحد بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات

آقای 9
جزئیات

مدیر امور بانوان و خانواده  

خانم طیبه رحیمی  10

 

حوزه معاونت اداری و مالی

جزئیات

معاونت اداری و مالی

آقای مازیار حسینی

1

جزئیات

 

آقای

2

جزئیات

 عامل ذیحساب و  مدیر مالی

آقای مجتبی مرادی

3

جزئیات

سرپرست اداره امور اداری و پشتیبانی

آقای فرهاد سلطانی علاسوندی

4

 

حوزه معاونت بازرگانی

جزئیات

 سرپرست معاونت بازرگانی

آقای عباس ارشدی

1

جزئیات

مدیر اداره آرد و نان

آقای امید راضی

2

جزئیات

مدیر اداره توزیع و فروش

آقای امیر عباس ابراهیمی

3

جزئیات

مدیر اداره خدمات بازرگانی

آقای صابر احمدی

4

جزئیات

سرپرست دفتر

شهرستان های

 ملارد، شهریار و شهر قدس

 آقای بهروز دربندسری 5
جزئیات

سرپرست دفتر نمایندگی شهرستان فیروزکوه
 

آقای حسینی 6
جزئیات

سرپرست دفتر نمایندگی شهرستان های دماوند و پردیس

آقای محمد گلدستانی 7
جزئیات

سرپرست دفتر نمایندگی شهرستان  اسلامشهر

آقای محسن آتشکار 8

حوزه معاونت فنی

جزئیات

معاون فنی

آقای

1

جزئیات

سرپرست اداره امور فنی و مراکز ذخیره سازی

آقای ابوالفضل شراهی

2