حیطه وظایف اداره آرد و نان استان تهران

حیطه وظایف اداره آرد و نان استان تهران

اداره آرد و نان استان تهران با انحلال شورای آرد و نان در سال 1379 شکل گرفت  و در سال 1382 با انتقال تمامی اسناد و مدارک و پرونده نانوایان شهرستان های تهران، ری و شمیرانات به محل فعلی، کار خود را ابتدا با نام اداره آرد و نان تهران، ری و شمیرانات و بعد از اجرای قانون هدفمند سازی یارا نه ها  از سال 1392 با نام اداره آرد و نان استان تهران به فعالیت خود ادامه داد.

اهم وظایف این اداره به شرح ذیل است:

-  هدایت و راهبری سامانه فروش آرد یکپارچه بانک سپه در 16 شهرستان، 38 کارخانه و حدود 7000 واحد نانوایی

-  تهیه آمارهای مورد لزوم از وضعیت تخصیص و توزیع آرد بین دکاکین نانوایی و تفکیک منطقه، شهرستان و استان

-  رصد موضوعی مسائل کلی نانواخانه و انعکاس به مقامات ذیربط

-  تعامل با فرمانداران، روسای ادارت صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه های تحت پوشش در جهت رفع و رجوع امور مرتبط با نان، نانوا و نانواخانه

-  نظارت و همکاری با شرکت حمل و نقل خلیج فارس در زمینه حمل آرد خریداری شده نانوایان از طریق سامانه سپه.

-  انجام بازرسی های نوبه ای و نظارت به عملکرد واحدهای خبازی

-  پاسخگویی به مراجعین در حوزه فعالیت

- انجام امور مرتبط با توقیف و رفع توقیف حمل آرد نانوایان

-  انجام امور مرتبط به تعدیل، تخصیص، انتقال، تغییر نوع پخت و سایر امور مرتبط با سهمیه آرد نانوایان

-  عملیات تزریق سهمیه ماهیانه نانوایان و کارخانجات در سامانه سپه

-  شرکت در جلسات و کارگروه های مرتبط با حوزه آرد و نان