مزایده و مناقصه

جستجو در لیست مزایده

گروه:
کلید واژه:
از تاریخ:
تا تاریخ:
نتیجه ای یافت نشد!

جستجو در لیست مناقصه

گروه:
کلید واژه:
از تاریخ:
تا تاریخ:
ردیف عنوان مهلت ارسال سند گروه دریافت فایل پیوست
1 حفاظت فیزیکی ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ تا ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ شماره يك مناقصه دانلود
2 تامین خودرو ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ تا ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ شماره يك مناقصه دانلود
3 دپو و بارگیری ۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ تا ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ شماره يك مناقصه دانلود