گزارش تصویری بازدید دکتر محمود یوسفی از کارخانجات استان البرز

گزارش تصویری بازدید دکتر محمود یوسفی از کارخانجات استان البرز
گزارش تصویری بازدید دکتر محمود یوسفی از کارخانجات استان البرز
گزارش تصویری بازدید دکتر محمود یوسفی از کارخانجات استان البرز
گزارش تصویری بازدید دکتر محمود یوسفی از کارخانجات استان البرز
گزارش تصویری بازدید دکتر محمود یوسفی از کارخانجات استان البرز
گزارش تصویری بازدید دکتر محمود یوسفی از کارخانجات استان البرز
گزارش تصویری بازدید دکتر محمود یوسفی از کارخانجات استان البرز
گزارش تصویری بازدید دکتر محمود یوسفی از کارخانجات استان البرز
گزارش تصویری بازدید دکتر محمود یوسفی از کارخانجات استان البرز
گزارش تصویری بازدید دکتر محمود یوسفی از کارخانجات استان البرز
گزارش تصویری بازدید دکتر محمود یوسفی از کارخانجات استان البرز
گزارش تصویری بازدید دکتر محمود یوسفی از کارخانجات استان البرز
گزارش تصویری بازدید دکتر محمود یوسفی از کارخانجات استان البرز
گزارش تصویری بازدید دکتر محمود یوسفی از کارخانجات استان البرز
گزارش تصویری بازدید دکتر محمود یوسفی از کارخانجات استان البرز
گزارش تصویری بازدید دکتر محمود یوسفی از کارخانجات استان البرز
گزارش تصویری بازدید دکتر محمود یوسفی از کارخانجات استان البرز
گزارش تصویری بازدید دکتر محمود یوسفی از کارخانجات استان البرز
گزارش تصویری بازدید دکتر محمود یوسفی از کارخانجات استان البرز
گزارش تصویری بازدید دکتر محمود یوسفی از کارخانجات استان البرز
گزارش تصویری بازدید دکتر محمود یوسفی از کارخانجات استان البرز

گزارش تصویری بازدید دکتر محمود یوسفی از کارخانجات استان البرز

بازدید سرزده مدیر عامل و هیات همراه از هفت کارخانه‌ آرد سازی در سطح منطقه یک

تاریخ انتشار خبر: ۲۳ مهر ۱۳۹۷

نظرات کاربران

شما اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید.
نظر خودتان را ارسال کنید
  • نام
  • نام خانوادگی
  • ایمیل
  • کد امنیتی
  • نظر شما
نظرسنجی

آیا از خدمات ارائه شده در حوزه گندم، آرد و نان رضایت دارید؟