گزارش تصویری بازسازی و نوسازی مجتمع شهید امین زاده

گزارش تصویری بازسازی و نوسازی مجتمع شهید امین زاده
گزارش تصویری بازسازی مجتمع شهید امین زاده
گزارش تصویری بازسازی مجتمع شهید امین زاده
گزارش تصویری بازسازی مجتمع شهید امین زاده
گزارش تصویری بازسازی مجتمع شهید امین زاده
گزارش تصویری بازسازی مجتمع شهید امین زاده
گزارش تصویری بازسازی مجتمع شهید امین زاده
گزارش تصویری بازسازی مجتمع شهید امین زاده
گزارش تصویری بازسازی مجتمع شهید امین زاده
گزارش تصویری بازسازی مجتمع شهید امین زاده
گزارش تصویری بازسازی مجتمع شهید امین زاده
گزارش تصویری بازسازی مجتمع شهید امین زاده
گزارش تصویری بازسازی مجتمع شهید امین زاده
گزارش تصویری بازسازی مجتمع شهید امین زاده
گزارش تصویری بازسازی مجتمع شهید امین زاده
گزارش تصویری بازسازی مجتمع شهید امین زاده
گزارش تصویری بازسازی مجتمع شهید امین زاده
گزارش تصویری بازسازی مجتمع شهید امین زاده
گزارش تصویری بازسازی مجتمع شهید امین زاده
گزارش تصویری بازسازی مجتمع شهید امین زاده

گزارش تصویری بازسازی و نوسازی مجتمع شهید امین زاده

بازسازی و نوسازی ساختمان ها، انبارها، سردخانه ها و تاسیسات مجتمع امین زاده در حال انجام است

تاریخ انتشار خبر: ۲۶ اسفند ۱۳۹۶

نظرات کاربران

شما اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید.
نظر خودتان را ارسال کنید
  • نام
  • نام خانوادگی
  • ایمیل
  • کد امنیتی
  • نظر شما
نظرسنجی

آیا از خدمات ارائه شده در حوزه گندم، آرد و نان رضایت دارید؟