گزارش تصویری بازدید شهردار منطقه ۱۶ از شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه یک

گزارش تصویری بازدید شهردار منطقه ۱۶ از شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه یک
گزارش تصویری بازدید مدیر عامل محترم از واحد شهید امین زاده
گزارش تصویری بازدید مدیر عامل محترم از واحد شهید امین زاده
گزارش تصویری بازدید شهردار منطقه ۱۶ از شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه یک
گزارش تصویری بازدید شهردار منطقه ۱۶ از شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه یک
گزارش تصویری بازدید شهردار منطقه ۱۶ از شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه یک
گزارش تصویری بازدید شهردار منطقه ۱۶ از شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه یک
گزارش تصویری بازدید شهردار منطقه ۱۶ از شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه یک
گزارش تصویری بازدید شهردار منطقه ۱۶ از شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه یک
گزارش تصویری بازدید شهردار منطقه ۱۶ از شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه یک
گزارش تصویری بازدید شهردار منطقه ۱۶ از شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه یک؟
گزارش تصویری بازدید شهردار منطقه ۱۶ از شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه یک

گزارش تصویری بازدید شهردار منطقه ۱۶ از شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه یک

گزارش تصویری بازدید آقای مهندس هادی ذبده شهردار منطقه ۱۶ و هیات همراه از مجموعه شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه یک ـ تهران

تاریخ انتشار خبر: ۱۶ اسفند ۱۳۹۶

نظرات کاربران

شما اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید.
نظر خودتان را ارسال کنید
 • نام
 • نام خانوادگی
 • ایمیل
 • کد امنیتی
 • نظر شما
نظرسنجی

آیا از خدمات ارائه شده در حوزه گندم، آرد و نان رضایت دارید؟