گزارش تصویری بازدید جناب مدیرعامل محترم آقای یوسفی از مجتمع شهید امین زاده و شهید مدرس

گزارش تصویری بازدید جناب مدیرعامل محترم آقای یوسفی از مجتمع شهید امین زاده و شهید مدرس
گزارش تصویری بازدید جناب مدیرعامل محترم آقای یوسفی از مجتمع شهید امین زاده و مدرس
گزارش تصویری بازدید جناب مدیرعامل محترم آقای یوسفی از مجتمع شهید امین زاده و مدرس
گزارش تصویری بازدید جناب مدیرعامل محترم آقای یوسفی از مجتمع شهید امین زاده و مدرس
گزارش تصویری بازدید جناب مدیرعامل محترم آقای یوسفی از مجتمع شهید امین زاده و مدرس
گزارش تصویری بازدید جناب مدیرعامل محترم آقای یوسفی از مجتمع شهید امین زاده و مدرس
گزارش تصویری بازدید جناب مدیرعامل محترم آقای یوسفی از مجتمع شهید امین زاده و مدرس
گزارش تصویری بازدید جناب مدیرعامل محترم آقای یوسفی از مجتمع شهید امین زاده و مدرس
گزارش تصویری بازدید جناب مدیرعامل محترم آقای یوسفی از مجتمع شهید امین زاده و مدرس
گزارش تصویری بازدید جناب مدیرعامل محترم آقای یوسفی از مجتمع شهید امین زاده و مدرس
گزارش تصویری بازدید جناب مدیرعامل محترم آقای یوسفی از مجتمع شهید امین زاده و مدرس
گزارش تصویری بازدید جناب مدیرعامل محترم آقای یوسفی از مجتمع شهید امین زاده و مدرس
گزارش تصویری بازدید جناب مدیرعامل محترم آقای یوسفی از مجتمع شهید امین زاده و مدرس
گزارش تصویری بازدید جناب مدیرعامل محترم آقای یوسفی از مجتمع شهید امین زاده و مدرس

گزارش تصویری بازدید جناب مدیرعامل محترم آقای یوسفی از مجتمع شهید امین زاده و شهید مدرس

بازدید جناب آقای یوسفی از مجتمع شهید امین زاده و شهید مدرس

تاریخ انتشار خبر: ۷ آبان ۱۳۹۶

نظرات کاربران

شما اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید.
نظر خودتان را ارسال کنید
  • نام
  • نام خانوادگی
  • ایمیل
  • کد امنیتی
  • نظر شما
نظرسنجی

آیا از خدمات ارائه شده در حوزه گندم، آرد و نان رضایت دارید؟