معرفی مدیران در یک نگاه

عباس ارشدی
حسین حمیدی الماسی مسئول حراست حسین حمیدی الماسی
مازیار امیر حسینی معاون اداری و مالی مازیار امیر حسینی
امیر عباس ابراهیمی مدیر اداره توزیع و فروش امیر عباس ابراهیمی
مهران اعلاء رحیمی سرپرست حوزه شهرستانهای ورامین ، پاکدشت ، پیشوا و قرچک مهران اعلاء رحیمی
محمد گلدستانی مسئول نمایندگی اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان تهران در شهرستان دماوند محمد گلدستانی
مجتبی مرادی عامل ذیحساب و مدیر امور مالی مجتبی مرادی
فرهاد سلطانی علاسوندی سرپرست اداره امور اداری و پشتیبانی فرهاد سلطانی علاسوندی
صابر احمدی مدیر اداره خدمات بازرگانی صابر احمدی
اسماعیل تمن مدیر مجتمع شهید امین زاده اسماعیل تمن
وحید حمدا...زاده مدیر آزمایشگاه و کنترل کیفی وحید حمدا...زاده
بهروز دربندسری سرپرست مدیریت غله شهرستان های شهریار ، قدس و ملارد بهروز دربندسری
طیبه رحیمی مدیر امور بانوان و خانواده طیبه رحیمی
حسن خانبگی مدیر روابط عمومی حسن خانبگی
مرتضی شجاعیان سرپرست حقوقی مرتضی شجاعیان
امید راضی مدیر اداره گندم، آرد و نان امید راضی
حسین اسمعیلی مدیر بازاریابی و امور مشتریان حسین اسمعیلی
سعید ابراهیمی مدیر فناوری اطلاعات سعید ابراهیمی
محمد ایقایی سرپرست مدیریت مجتمع انبارهای شهید مدرس محمد ایقایی
محسن آتشکار سرپرست دفتر نمایندگی شهرستان اسلامشهر محسن آتشکار
ابوالفضل شراهی سرپرست اداره امور فنی و مراکز ذخیره سازی ابوالفضل شراهی