معرفی مدیران در یک نگاه

عباس ارشدی
حسین حمیدی الماسی مسئول حراست حسین حمیدی الماسی
مازیار امیر حسینی سرپرست اداری و مالی مازیار امیر حسینی
مهدی دهقانی انگار معاونت فنی مهدی دهقانی انگار
امیر عباس ابراهیمی سرپرست مدیریت معاملات گندم ، آرد و نان امیر عباس ابراهیمی
مهران اعلاء رحیمی سرپرست ارزیابی عملکرد و پاسخ گویی شکایات مهران اعلاء رحیمی
محمد گلدستانی مدیر حوزه شهرستان ورامین محمد گلدستانی
سارا دهقانی مدیسه عامل ذیحساب و سرپرست امور مالی سارا دهقانی مدیسه
مرتضی شجاعیان مدیر منابع انسانی و پشتیبانی مرتضی شجاعیان
صابر احمدی مدیر اداره خدمات بازرگانی صابر احمدی
محمد اکرامی مدیر اداره توزیع و فروش محمد اکرامی
اسماعیل تمن مدیر مجتمع شهید امین زاده اسماعیل تمن
وحید حمدا...زاده مدیر آزمایشگاه و کنترل کیفی وحید حمدا...زاده
بهروز دربندسری سرپرست مدیریت غله شهرستان های شهریار ، قدس و ملارد بهروز دربندسری
طیبه رحیمی مدیر امور بانوان و خانواده طیبه رحیمی
حسن خانبگی سرپرست روابط عمومی حسن خانبگی
مجتبی مرادی سپاسگر مدیر برنامه ریزی مجتبی مرادی سپاسگر
امید راضی مدیر اداره گندم، آرد و نان امید راضی
حسین اسمعیلی مدیر بازاریابی و امور مشتریان حسین اسمعیلی
سعید ابراهیمی مدیر فناوری اطلاعات سعید ابراهیمی
محمد ایقایی سرپرست مدیریت مجتمع انبارهای شهید مدرس محمد ایقایی
محسن آتشکار سرپرست دفتر نمایندگی شهرستان اسلامشهر محسن آتشکار
اکبر دبیری سرپرست دفتر نمایندگی شهرستان های دماوند و پردیس اکبر دبیری
ابوالفضل شراهی مدیر ذخیره سازی و نگهداری ابوالفضل شراهی