معرفی مدیران در یک نگاه

عباس ارشدی
حسین حمیدی الماسی مسئول حراست حسین حمیدی الماسی
سعید اسکینی معاونت اداری و مالی سعید اسکینی
مهدی دهقانی انگار معاونت فنی مهدی دهقانی انگار
مهران اعلاء رحیمی مدیر مجتمع شهید مدرس مهران اعلاء رحیمی
محمد گلدستانی مدیر حوزه شهرستان ورامین محمد گلدستانی
سارا دهقانی مدیسه عامل ذیحساب و سرپرست امور مالی سارا دهقانی مدیسه
مرتضی شجاعیان مدیر منابع انسانی و پشتیبانی مرتضی شجاعیان
صابر احمدی مدیر اداره خدمات بازرگانی صابر احمدی
محمد اکرامی مدیر اداره توزیع و فروش محمد اکرامی
اسماعیل تمن مدیر مجتمع شهید امین زاده اسماعیل تمن
وحید حمدا...زاده مدیر آزمایشگاه و کنترل کیفی وحید حمدا...زاده
بهروز دربندسری مدیر حقوقی و امور قراردادها بهروز دربندسری
طیبه رحیمی مدیر امور بانوان و خانواده طیبه رحیمی
حسن خانبگی سرپرست روابط عمومی حسن خانبگی
مجتبی مرادی سپاسگر مدیر برنامه ریزی مجتبی مرادی سپاسگر
امید راضی مدیر اداره گندم، آرد و نان امید راضی
حسین اسمعیلی مدیر بازاریابی و امور مشتریان حسین اسمعیلی
سعید ابراهیمی مدیر فناوری اطلاعات سعید ابراهیمی
محمد ایقایی سرپرست مدیریت غله شهرستان ملارد ، شهریار ، شهر قدس محمد ایقایی
محسن آتشکار سرپرست دفتر نمایندگی شهرستان اسلامشهر محسن آتشکار
اکبر دبیری سرپرست دفتر نمایندگی شهرستان های دماوند و پردیس اکبر دبیری
حسین شراهی سرپرست ذخیره سازی و نگهداری حسین شراهی