نمودار سازمانی

نمودار سازمانی

::نمودار سازمانی شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه یک کشور::

 

نظرسنجی

آیا از خدمات ارائه شده در حوزه گندم، آرد و نان رضایت دارید؟