معرفی مدیر عامل

معرفی مدیر عامل

محمود یوسفی

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان تهران

سوابق تحصیلی:

فوق لیسانس علوم اقتصادی

سوابق کاری :

1- کارشناس مسئول امور بازرگانی شرکت غله در شهرستان سراوان

2- سرپرست نمایندگی شرکت غله در شهرستان سراوان

3- رئیس نمایندگی غله شهرستان سراوان

4- قائم مقام معاونت بازرگانی شرکت غله استان سیستان و بلوچستان 

5- ذیحساب و مدیرامور مالی شرکت غله استان سیستان و بلوچستان

6- عضو هیأت مدیره شرکت غله استان سیستان و بلوچستان

7- مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 11

سنوات خدمت : 15 سال

 

نظرسنجی

آیا از خدمات ارائه شده در حوزه گندم، آرد و نان رضایت دارید؟