ثبت شکایت

  • 021 55 30 25 01
  • info@gtc1.org
  • تهران، میدان بهمن، چهارراه چیت سازی، شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 1

فرم ثبت شکایت

  • نام
  • نام خانوادگی
  • ایمیل
  • بخش مربوطه
  • کد امنیتی
  • متن شکایت