ثبت شکایت

  • 021 55 30 25 01
  • info@gtc1.org
  • تهران، میدان بهمن، چهارراه چیت سازی، اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان تهران

فرم ثبت شکایت

  • نام
  • نام خانوادگی
  • ایمیل
  • بخش مربوطه
  • کد امنیتی
  • متن شکایت